0541 511904 | Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 15:00 uur info@perteon.nl

Disclaimer

Op het gebruik deze website (https://perteon.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Perteon Seats B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, staat Perteon Seats B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Perteon Seats B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en even evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Perteon Seats B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Perteon Seats B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Perteon Seats B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Perteon Seats B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Perteon Seats B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeit uit het gebruikt van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Perteon Seats B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Perteon Seats B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Direct contact