0541 511904 | Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 15:00 uur info@perteon.nl

Gebruikershandleiding

Inleiding

Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld. Perteon Seats B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de tekst of gevolgen daarvan. Aan de handleiding kunnen geen rechten worden ontleend en deze is aan wijzigingen voorbehouden. Als u deze informatie als eindgebruiker of andere betrokkenen niet kan lezen of begrijpen kunt u altijd telefonisch of via de mail contact opnemen met Perteon Seats: 0541-511904 of info@perteon.nl.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de Perteon Zitvoorziening. Perteon Seats neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door aanpassingen door derden.

De geleverde Perteon Zitvoorziening voldoet aan de essentiële eisen zoals gesteld in de Medical Device Regulation (MDR), verordening 2017/745 (EU).

Dit is de versie van mei 2021. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. De meest recente handleiding is te vinden op onze website: www.perteon.nl

Copyright © 2021
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsbestand, of op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Perteon Seats.

Contactgegevens:
Perteon Seats B.V.
Zutphenstraat 4
7575 EJ Oldenzaal (NL)

Telefoon: 0541-511904
E-mail: info@perteon.nl

Productbeschrijving

Beoogd doeleinde

De Perteon Zitvoorziening is bedoeld om de eindgebruiker te ondersteunen, zo dat de houding van de gebruiker gestabiliseerd wordt.

Meedoen is voor iedereen

Iedereen wil maximaal mee kunnen doen binnen de samenleving. Perteon ziet het als haar missie om ook mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk te laten meedoen! Goed zitten is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Niet afgeleid door continue pijn of houdingsproblemen, de blik gericht op de omgeving en met een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid.

De visie van Perteon Seats op zitten is in het kort: “Optimaal kunnen functioneren in het dagelijks leven is gelijk aan de juiste balans tussen ondersteunen en voldoende bewegingsvrijheid”.

Doelgroep

Bij de eindgebruikers van de Perteon Zitvoorziening komt vaak complexe zitproblematiek voor, waardoor met standaard zitvoorzieningen vaak niet de juiste ondersteuning kan worden geboden. Veelal is er bij de eindgebruikers sprake van asymmetrie, verstoorde spierspanning en vergroeiingen van het lichaam. Meervoudige beperkingen komen vaak voor.

De gespecialiseerde orthesetechnici van Perteon Seats zullen in samenspraak met de eindgebruiker en betrokken (medische) partijen een keus maken voor de beste vorm en uitvoering van de Perteon Zitvoorziening. Hierbij kiest hij/zij de juiste orthese bij de specifieke casus.

Perteon zitvoorziening

De Perteon zitvoorziening kan bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

Een Itura, Jeje of Safi zitorthese, orthesezitting of rug orthese (of een combinatie ervan), eventueel uit te breiden met één of meer van de volgende accessoires:
Inbouwmodules voor diverse rolstoelen onderstellen
Zit Totaal Concept (ZTC)
Hoofdondersteuning
Maatwerk adaptiedelen zoals arm-, been- en hoofdondersteuning
Werkbladen op maat
Positioneringsmaterialen
Uitneembare abductieklos

Het belangrijkste onderdeel van de Perteon zitvoorziening is de zitorthese. Dit is een zithulpmiddel geheel naar maat en model. Eventueel verloren gegane zitfunctie wordt in een orthese maximaal ondersteund. Een zitorthese ondersteunt met grote steunvlakken het lichaam om zodoende te grote druk op delen van het lichaam te voorkomen. De zitorthese is bedoeld ter ondersteuning van het menselijk lichaam in zitpositie.

De gespecialiseerde orthesetechnici van Perteon Seats zullen in samenspraak met de eindgebruiker en betrokken (medische) partijen een keus maken voor de beste vorm en uitvoering van de Perteon Zitvoorziening. Hierbij kiest hij/zij de juiste orthese bij de specifieke casus.

De geleverde Perteon Zitvoorziening voldoet aan de essentiële eisen zoals gesteld in de Medical Device Regulation (MDR), verordening 2017/745 (EU).

Meer informatie over de Perteon Zitvoorziening en de mogelijkheden ervan kunt u vinden op onze website: www.perteon.nl

Gebruikersomgeving

De Perteon zitvoorziening kan zowel binnen-als buitenshuis worden gebruikt.

Normaal gebruik

Onder normaal gebruik wordt verstaan:

Dat de zitorthese wordt gebruikt door gebruikers die niet zwaarder zijn dan 160 kg;
Dat de zitorthese wordt gebruikt op een daarvoor geschikt onderstel;
Dat de zitorthese wordt gebruikt in een omgeving waarvoor deze geschikt is. Voorbeelden van niet geschikte situaties zijn:
In extreem natte omstandigheden (bijvoorbeeld onder de douche);
Bij temperaturen boven de 50°C

Label

Elke Perteon zitorthese wordt voorzien van een identificatielabel. Op dit label staan het serienummer van de zitvoorziening, de productiedatum van de zitvoorziening en een QR-code die doorverwijst naar de gebruikershandleiding, technische data, garantieregeling en EU-conformiteitsverklaring. Daarnaast is de voorziening een CE product, dit is zichtbaar door het CE logo.

 

Technische specificaties orthese

Orthese-informatie

Totaalgewicht orthese:                               7-12 Kg
Maximale gebruikersgewicht:                   160 Kg
Zitbreedte:                                                    620 mm
Zitdiepte:                                                       620 mm
Rughoogte:                                                   750 mm

Toegepaste materialen

EPS voor de kern van de orthese
Poly-Urea coating
Diverse hout en metaalsoorten voor bevestigingen
Koudschuim
Badstof

gereed maken voor gebruik

Controleer voorafgaand aan ingebruikname of:

– De orthese goed vastgezet is op het onderstel (voor het eerste gebruik).
– Het onderstel op de parkeerrem staat bij gebruik van een rollend onderstel.
– De bekleding goed in de orthese is gepositioneerd (geen plooien en goed aansluitend op de orthese).
– Er voldoende ruimte is voor het maken van een veilige transfer van de gebruiker.
– Er voldoende assistentie aanwezig is om een veilige transfer te waarborgen.
– Ten gevolge van zon instraling kunnen kuststof en metalen oppervlaktes zeer heet worden. Controleer of de temperatuur in deze situatie    binnen acceptabele grenzen blijft.

Montage van de zitorthese op het onderstel:

– Montage van de zitorthese dient te worden verricht door een Perteon Seats geautoriseerde dealer
– De gemonteerde combinatie (zitorthese op een onderstel) valt onder verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de montage verricht en -dient derhalve door het desbetreffende bedrijf te worden gecontroleerd op het voldoen aan de essentiële eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen.

gebruik, onderhoud en garantie

GEBRUIK
Gebruik zitorthese

Zorg te allen tijde dat de gebruiker correct gepositioneerd is in de orthese. Indien mogelijk de orthese kantelen voordat de transfer plaatsvindt.  Dit om de gebruiker zo goed mogelijk achterin de orthese te positioneren. Controleer na de transfer altijd of de gebruiker goed aansluitend in de orthese zit. Let hierbij met name op de onderzijde van de rug en op het zitvlak. Let op dat de orthese na het positioneren weer in de juiste zithoek wordt geplaatst.

Deze orthese is een medisch hulpmiddel, specifiek naar maat gemaakt. Misbruik kan leiden tot serieuze verwondingen.


Bekende gebruiksfouten

Probeer de volgende bekende gebruikersfouten te voorkomen:

 • Het niet goed in de orthese positioneren.
 • Orthese wordt te rechtop gebruikt. Hierdoor wordt de zithouding nadelig beïnvloed.
 • Positionering gordels worden niet gesloten.
 • In situaties waarbij een hoofdsteun gewenst is, wordt verzuimd deze te plaatsen.
 • Bij instelbare armleggers worden deze verkeerd ingesteld, waardoor de zithouding nadelig wordt beïnvloed.

Tillen van de orthese

Een losse orthese kan eenvoudig door één persoon worden getild. Het gewicht is, afhankelijk van de uitvoering, ongeveer 10 kg.

Indien de orthese is gemonteerd op een onderstel en de combinatie getild moet worden is het noodzakelijk dit, vanaf de zijden, met twee personen te doen.

 

Onderhoud

Reinigen zitorthese

De orthese dient, minimaal één keer per week, afgenomen te worden met een vochtige doek. Haal hiervoor de bekleding uit de orthese.

Let op!

De bekleding moet aansluiten op het zitoppervlak en mag geen plooien vertonen. Fixeer de bekleding met behulp van de klittenband rand. 


Reinigen bekleding

De bekleding dient regelmatig gewisseld te worden. Deze hoeft niet bij elke wisseling gewassen te worden. De bekleding kan gestofzuigd worden. 


Wassen

De bekleding reinigen in water (max 30°C) met eventueel een zacht wasmiddel. De bekleding dient ter aller tijde gewassen te worden in de meegeleverde waszak om schade te voorkomen.

Let op!

Geen chloor- en/of bleekmiddelen of agressief reinigende middelen gebruiken op de bekleding.


Drogen

De bekleding kan niet gedroogd worden in de droger. Kort centrifugeren is toegestaan op een laag toerental. Centrifugeer altijd in de witte waszak om beschadigingen aan de bekleding te voorkomen. De bekleding mag niet gestreken worden.

 

Garantie

Reparaties aan de orthese of bekledingen kunnen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde partij. Indien er gebruik gemaakt wordt van een ongeautoriseerde partij komt de garantie te vervallen.

Garantie wordt uitgesloten voor de volgende zaken:

 • Delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals bekledingen, gepolsterde armleuningen, voet- en kuitplaten
 • Schaden die ontstaat door ondeskundig gebruik

Het is niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren. Garantie op de orthese vervalt in het geval zelf reparaties zijn uitgevoerd.

Voor de uitgebreide en actuele garantieregeling, zie de website van Perteon.

 

  Veilig vervoer

  De Perteon zitorthesen zijn goedgekeurd in combinatie met de onderstellen vermeld op https://perteon.nl/code-vvr/ volgens ISO 7176-19.

   

  De combinatie met de Perteon Orthese is door TUV getest als botsproefveilige combinatie, conform ISO 7176-19 voor personen tot 160 kg.

  Op de stoel moet een crashtestsafe sticker zitten.

  De Perteon is dynamisch getest in voorwaartse richting, waarbij de testdummy was vastgezet met een heupgordel en een schoudergordel.

  De geschiktheid bij andere botsingen bv zijwaarts is niet getest.

  Voor veilig vervoeren is de conditie van de inzittende en het advies van de arts echter bepalend.

  A. We verwijzen naar de wettelijk geldende voorschriften voor rolstoelvervoer.

  B. Gebruiker dient gebruik te maken van een deugdelijke hoofdsteun.

  C. Gebruiker dient de fixaties op de orthese te gebruiken als deze aanwezig zijn.

  D. De rolstoel dient vastgezet te worden aan de vloer van de taxibus, met het 4 – punts vastzetsysteem die voldoet aan de ISO 10542 norm.

  E. De positie van de 4 bevestigingspunten op de rolstoel zijn aangeduid met een haaksymboolsticker; zie figuur 3.

   De rolstoel dient vastgezet te worden met verankeringssystemen, die geschikt zijn voor de haakogen. Zie figuur 2.

   F. Gebruiker dient tijdens de rit gebruik te maken van de 3 punts veiligheidsgordel die in de bus is bevestigd.

   G. De heupgordel moet laag over het middel van de gebruiker lopen.

   Hierbij moet de hoek tussen de gordel en de vloer tussen de 30 en 75 graden zijn, zie figuur 4. Een grotere hoek is wenselijker.

    

   De heupgordel moet dwars over de voorzijde van het lichaam lopen ter hoogte van de plek waar de heup en het bekken bij elkaar komen. De gordel moet daarbij goed aansluiten op het lichaam.

   De bovengordel moet de gebruiker volledig ondersteunen, zoals aangegeven in figuur 5

    

    H. De diagonale gordel moet over de schouder en de borst lopen zoals in figuur 6

    I. De gordels moeten voldoende strak zitten

    J. De gordel mag niet gedraaid zitten.

    K. De gordel mag niet tegen rolstoelonderdelen zoals armleggers of wielen aankomen, waardoor de gordel niet meer volledig het lichaam van de gebruiker ondersteunt. Zie figuur 7

     L. Accessoires moeten worden vastgezet of verwijderd.

    M. Als er een ongeval heeft plaatsgevonden dient de fabrikant van het onderstel deze te beoordelen of deze weer gebruikt kan worden.

    N. De fabrikant van de zitorthese dient de zitorthese en de bevestiging daarvan te beoordelen of deze weer gebruikt kunnen worden.

    O. Wijzigingen en/ of vervangingen aan de vastzetpunten of structurele delen en framedelen dienen niet te worden uitgevoerd, zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.

    P. Er mogen geen wijzigingen aan de inbouw van de zitorthese met het onderstel uitgevoerd worden.

     Incidenten

     Contactgegevens:

     Perteon Seats B.V.

     Zutphenstraat 4

     7575 EJ Oldenzaal (NL)

      

     Telefoon: 0541-511904

     E-mail: info@perteon.nl

      

     Er dient altijd melding te worden gemaakt bij uw hulpmiddelenleverancier

     EU-conformiteitsverklaring

     Direct contact